NDVR

За да се свържете с нас:

Адрес: гр. София 1784,
ж.к. Младост 1, бл. 72 А, вх. 2, ет. 5
е-mail: office@ndvrconsult.com

Персонални контакти:

Нончо Димитров
е-mail: n.dimitrov@ndvrconsult.com
тел: +359 886 444 309

Даниела Христова
e-mail: d.hristova@ndvrconsult.com
тел: +359 886 668 870

Юри Ценков

e-mail: tsenkov@ndvrconsult.com
тел: +359 879 389 249