Нончо Димитров
Доктор по Икономика и Управление.
Преподавател в УНСС.
Експерт в разработване и управление на проекти по ПРСР.
Над петнадесет години опит с инвестиции във финансови активи, планиране и управление на проекти с европейско финансиране и частна инвестиционна дейност.


Даниела Христова
Доктор по електрохимия.
Експерт в разработване и управление на проекти оп ОП "Иновации и конкурентоспособност".
Над седем години опит в подготовка и управление на проекти с европейско финансиране.Юри Ценков
Доктор по Икономика и Управление.
Преподавател в УНСС.
Експерт в разработване и управление на проекти оп ОП "Иновации и конкурентоспособност".
Над десет години опит с инвестиции във финансови активи, недвижими имоти, планиране и управление на проекти с европейско финансиране, финансиране от НАТО, национални програми и държавни институции.