Анализ на предприятието и идентифициране на възможности за европейско финансиране на вашия бизнес.

В консултацията ще ви отговорим най-малко на следните въпроси:


 1. По кои програми и по кои процедури/мерки сте допустими като бенефициент?
 2. Какво следва да направите за да сте допустими като бенефициент по определени процедури/мерки?
 3. Какви разходи ще са допустими по определените процедури/мерки?
 4. Какъв е размерът на финансиране по определената процедура/мярка?
 5. Какви са начините на плащане - авансови, междинни и окончателни?
 6. Кога и как може да кандидатствате?
 7. Как ще протече изпълнението на проетка?

За да ви отговорим на горепосочените въпроси ще ни е необходима информация за вашия бизнес и вашата фирма като:


 1. Какъв е кодът на икономическата дейност на фирмата (КИД 2008), с която искате да кандидатствате?
 2. Какъв тип предприятие е - микро, малко, средно, голямо?
 3. Има ли свързани предприятия или предприятия партньори?
 4. Къде е регистрирано предприятието и къде ще се извършва дейността?
 5. Какви са финансовите параметри на предприятието?

По време на консултацията може да възникнат редица допълнителни въпроси и от двете страни. Ние разбираме желанието за конфиденциалност на нашите клиенти и се задължаваме да пазим в пълна тайна всякаква информация, която имаме за тях.